Black Spot

Vilfranš je mali grad bez prijema telefonskog signala, a nalazi se na rubu tajanstvene šume. Broj stanovnika se sve više smanjuje, a dolazi do naglog porasta zločina. Policijski inspektor Loren, koja je i sama jednom bila žrtva zločina, nastavlja otkrivati sveže leševe.

Alita: Savaş Meleği Full HD Türkçe Dublaj 1080p izle | Bucky O’Hare | Die meist beobachteten