Ghoul

Ghoul prati zatvorenika koji stiže u udaljeni vojni logor, na ispitivanje, ali tu stvari počinju da se odvijaju sasvim drugim tokom i neke strašne, zakopane tajne počinju da isplivavaju na videlo...

Thám Tử Lừng Danh Conan chap 112 | BOrse Online – 20 Dezember 2018 | Thám Tử Lừng Danh Conan chap 274